საზაფხულო სკოლა

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა არქეოლოგიასა და ბიოარქეოლოგიაში

ინფორმაცია საზაფხულო სკოლის შესახებ განახლდება 2021 წლის იანვარში