ჩვენს შესახებ

არქეოლოგიური მიმართულება
პროფესორი დავით ბერიკაშვილი

არქეოლოგი, ექსპედიციის ხელმძღვანელი.

(+995) 599-319-915

www.ug.edu.ge

davidberikashvili8@gmail.com

წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიული კვლევები
პროფესორი მანანა სანაძე

ისტორიკოსი, სამშვილდის ისტორიული კვლევით მიმართულება. საქართველოს უნივერსიტეტის პრეზიდენტი.

(+995) 599-292-317

www.ug.edu.ge

m.sanadze@ug.edu.ge

IT და GIS მიმართულება
პროფესორი სერგო ცირამუა

საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და მათემატიკის სკოლა. ექსპედიციის IT და GIS მიმართულება.

(+995) 591-922-987

www.ug.edu.ge

s.tsiramua@ug.edu.ge

სახელოვნებათმცოდნეო მიმართულება
დოქტორი გიორგი გაგოშიძე

სახელოვნებათმცოდნეო და პალეოგრაფიული მიმართულება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ძეგლთა აღნუსხვა-დოკუმენტირების სამსახურის უფროსი.

(+995) 593-350-318

www.heritagesites.ge

g.gagoshidze@yahoo.com

ანთროპოლოგიური კვლევები
იზაბელ კუპალი

ანთროპოლოგიური მიმართულება. მონრეალის უნივერსიტეტი.

1-514-343-6111 (კანადა)

isabelle.coupal@umontreal.ca

პალინოლოგიური კვლევები
დოქტორი ელისო ყვავაძე

პალინოლოგი. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესრი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

+(995) 599-480-285

www.museum.ge

e.kvavadze@ug.edu.ge ; ekvavadze@mail.ru

არქეობოტანიკური კვლევები
პროფესორი ალდონა მიულერ-ბიენიკი

არქეობოტანიკოსი. პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის ბოტანიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი. სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის არქეობოტანიკური კვლევები.

+48 12 424 17 54 (პოლონეთი)

a.muller@botany.pl

გეოფიზიკური კვლევები
ფიზიკის დოქტორი დავით ოდილავაძე

ექსპედიციის გეოფიზიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი. მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი.

+(995) 577-426-954

odildavit@gmail.com

პეტროგრაფიული და მინერალოგიური კვლევები
პროფესორი მაურო ლარუსსა

ეკოლოგიის, ბიოლოგიისა და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. კალაბრიის უნივერსიტეტი. სამშვილდის მასალების პეტროგრაფიული და მინერალოგიური კვლევები.

+39 0984 493535 (იტალია)

www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dibest/docenti/associati/larussa/

mauro.larussa@unical.it

საკონსერვაციო-სარესტავრაციო მიმართულება
თენგიზ გაბუნია

არქიტექტორ-რესტავრატორი. საკონსერვაციო მიმართულება.

+(995) 599-260-219

tengabunia@gmail.com

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა
შოთა თვალაძე. მაგისტრანტი.საქართველოს უნივერსიტეტი.

ჯგუფის ლიდერი

(+995) 551-887786

www.ug.edu.ge

shota.ug.tvaladze@gmail.com

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა
ლევან კვახაძე. მაგისტრანტი. არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრი

ჯგუფის ლიდერი

(+995) 557-840033

www.ug.edu.ge

levan.kvaxadze@gmail.com

ზოოარქეოლოგიური კვლევები
ისტორიის დოქტორი მაია ბუხსიანიძე

ზოოარქეოლოგიური კვლევები

(+995) 599-358996

www.museum.ge

maiabukh@gmail.com

კერამიკის კონსერვაცია-რესტავრაცია
თეა თორდია, კერამიკოს-რესტავრატორი

კერამიკული მასალის კონსერვაცია-რესტავრაცია

(+995) 555-837733

www.museum.ge

theatordia@yahoo.com