საზაფხულო სკოლა

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა არქეოლოგიასა და ბიოარქეოლოგიაში 2021

 სამშვილდის საზაფხულო სკოლა არქეოლოგიაში 2021. 

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა Covid 19-თან დაკავშირებული ჯანმრთელობის უსაფრთხოების რეგულაციების გათვალისწინებით  აგრძელებს საველე სამუშაოებს მიმდინარე წლის ზაფხულში. 

  სამშვილდის საზაფხულო სკოლა გთავაზობთ ოთხკვირიან ინტენსიურ კურსს არქეოლოგიაში. პროგრამის მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ჩაერთონ სამშვილდის ციტადელის არქეოლოგიურ გათხრებში და ასევე, სამშვილდის სიონის სიახლოვეს მდებარე სამაროვანის კვლევებში. აღნიშნული კურსი პროგრამის მონაწილეებს განუვითარებს პროფესიონალი არქეოლოგისათვის საჭირო უნარ-ჩვევებს და შესძენს სათანადო ცოდნას.

გარდა ამისა, პროგრამის კიდევ ერთ, მთავარ მიზანს წარმოადგენს ის, რომ  მონაწილეებს მიეცეთ საბაზისო ცოდნა ოსტეოლოგიასა და ბიოარქეოლოგიაში. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ სფეროებში ცოდნის დაგროვების საუკეთესო გზა სწორედ პრაქტიკულ-საველე სამუშაოებში მონაწილეობის მიღებაა.

   კურსი მოიცავს:

1)  საველე სამუშაოებს. მონაწილეებს საშუალება ექნებათ შეისწავლონ ზოგად-არქეოლოგიური გათხრების მეთოდოლოგია, მოპოვებული ინფორმაციის დოკუმენტირება და მცირე მონაპოვარის ინვენტარიზაცია. 

2) მცირე მონაპოვარის კამერალურ სამუშაოებს. მონაწილეები უშუალოდ იქნებიან ჩართული მცირე მონაპოვარის გარეცხვა/გაწმენდით პროცესში, აღწერა-განსაზღვრასა და გრაფიკულ აღდგენით სამუშაოებში. ასევე, ლითონის ნივთების, მონეტების, ანთროპოლოგიური ნაშთებისა და ცხოველთა ოსტეოლოგიური ნარჩენების კლასიფიკაცია დოკუმენტირებაში.

3) სემინარებს. კურსის განმავლობაში გაიმართება სემინარები, რომლებიც დაკავშირებული იქნება სამშვილდის არქეოლოგიური კომპლექსის კვლევებთან, საქართველოს არქეოლოგიასთან და ბიოარქეოლოგიის საფუძვლებთან (კონკრეტული თემები წარმოდგენილი იქნება სკოლის მუშაოების პროცესში).

პროგრამის მონაწილეებისთვის მოეწყობა ერთდღიანი ტური  და ვიზიტი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. რა თქმა უნდა საზაფხულო სკოლა დასრულდება გემრიელი ქართული კერძებითა და კეთილშობილი ღვინით.

   კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ:

· არქეოლოგიური კონტექსტების გათხრების გამოცდილება

· არქეოლოგიური დოკუმენტაციის წარმოებისა და ინფორმაციის ჩაწერის ცოდნა

· არტეფაქტების კონსერვაციის საბაზისო ცოდნა

· საველე ფოტოგადაღების პრაქტიკული ცოდნა

· არტეფაქტების ჩახატვის უნარი

· საბაზისო ცოდნა ფიზიკურ ანთროპოლოგიაში

   სამშვილდის საზაფხულო სკოლა არქეოლოგიაში

   სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია საველე სამუშაოებს განაახლებს მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან. საზაფხულო სკოლის პროგრამა მოზარდებისათვის დაიწყება 5 ივლისს და გაგრძელდება 15 ივლისამდე, რის შემდეგაც დაიწყება პროგრამის მეორე ნაწილი ზრდასრულთათვის და გაგრძელდება 15 ივლისიდან 25 ივლისამდე.  

    Covid 19 - თან დაკავშირებით და ზოგადად, პანდემიური ვითარების გართულების შემთხვევაში სკოლის ფუნქციონირების თარიღმა  შეიძლება ცვლილება განიცადოს.

 

 

   აკადემიური ხარისხის ფლობა სამშვილდის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობისათვის საჭირო არ არის. თუმცა, საჭიროა, რომ პროგრამის მონაწილეებს გააჩნდეთ გუნდურად მუშაობისა და სწრაფი გადაწყვეტილების მიღების უნარი. ასევე, ინდივიდუალური ხედვა და კრიტიკული აზროვნება. იმის გამო, რომ ქართულთან ერთად საზაფხულო სკოლის სამუშაო ენა არის ინგლისური, საჭიროა ამ ენის  მინიმუმ B2  დონეზე ფლობა.

   თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ აპლიკანტი პოზიტიურად იყოს განწყობილი ჯგუფის სხვა წევრების  მიმართ, ჰქონდეს სურვილი გაიღრმავოს ცოდნა აღნიშნულ დარგებში და ამავე დროს, მაქსიმალურად შეიტანოს წვლილი საზაფხულო სკოლის წარმატებით ფუნქციონირებაში. 

საზაფხულო სკოლის საფასური 400 $.