ჩვენს შესახებ

სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია წარმოადგენს მეცნიერთა ჯგუფს, რომელიც ორიენტირებულია კავკასიის ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული ქალაქის - სამშვილდის არქეოლოგიურ და ინტერდისციპლინურ კვლევებზე. ძეგლის მრავალსაუკუნოვანი წარსულიდან გამომდინარე, კვლევებში აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები, მეთოდები და ისტორიული წყაროები. ექსპედიციის ბირთვს წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს ეროვნული მუზემის მკვლევარი-მეცნიერები. ასევე, ევროპისა და ამერიკის წამყვანი უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომლები.

სრულად

ფოტო გალერეა