საზაფხულო სკოლა

არქეოლოგია/ანთროპოლოგიის საზაფხულო სკოლა სამშვილდეში

 სამშვილდის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყება 2018 წლის 10 დეკემბრიდან