საზაფხულო სკოლა

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა არქეოლოგიასა და ბიოარქეოლოგიაში 2019

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა აცხადებს აპლიკაციების მიღებას არქეოლოგიასა და ბიოარქეოლოგიაში 2019 ზაფხულის სეზონისთვის

 

 

 

 

პროგრამის აღწერა:

სამშვილდის საზაფხულო სკოლა ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს გაიაროს ინტენსიური სამკვირიანი პრაქტიკული კურსი არქეოლოგიასა და ბიოარქეოლოგიაში. მსურველები აღნიშნულ პრაქტიკულ მეცადინეობას გაივლიან სამშვილდის უნიკალურ ნაქალაქარსა და საქართველოს უნივერსიტეტის სამშვილდის სამეცნიერო ბაზაზე. მათ ასევე საშუალება ექნებათ მონაწილეობა მიიღონ რეალურ არქეოლოგიურ გათხრებსა და პოსტსაველე სამუშაოებში. საზაფხულო სკოლის სამუშაო ენა ინგლისური და ქართული.

 

      პრაქტიკული კურსი გულისხმობს:

  • საველე არქეოლოგიურ სამუშაოებს
  • პოსტსაველე-კამერალურ სამუშაოებს
  • სემინარებს სამშვილდის არქეოლოგიასა და ზოგადად კულტურულ მემკვიდრეობაში

 

      კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ გამოცდილება შემდეგი სახის სამუშაოებში:

  • არქეოლოგიური და სამარხეული კონტექსტების გათხრები
  • არქეოლოგიური დოკუმენტირება და მოპოვებული ინფორმაციის დაარქივება
  • არტეფაქტების კონსერვაცია
  • სამეცნიერო ფოტოგადაღება
  • ტექნიკური ხატვა
  • ოსტეოლოგიის საბაზისო ცოდნა

 

პროგრამის ვადები:

   15 ივლისი - 6 აგვისტო; 2019 წელი. 

 

კურსის წინაპირობა:

   კურსი განკუთვნილია საბაკალვრო და სამაგისტრო კურსის სტუდენტთათვის, ასევე, სხვა დაინტერესებული პირებისათვის, შესაბამისად წინასწარი გამოცდილება საველე ან ლაბორატორიულ სამუშაოებში საჭირო არ არის. მონაწილეობის მსურველს უნდა შეეძლოს ფიზიკური შრომა, გუნდური მუშაობა, უნდა ფლობდეს ინგლისური ენის წერით, კითხვით და სასაუბრო უნარებს. უნდა გააჩნდეს საბაზისო წარმოდგენა არქეოლოგიასა და ანთროპოლოგიაზე.

დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ჩამოტვირთონ და შეავსონ ქვემოთ მიმაგრებული აპლიკაცია და გამოაგზავნონ მითითებულ მეილზე.

 

საზაფხულო სკოლის საფასური:

   კურსის საფასური საქართველოში და საქართველოს საზღვრებს გარეთ მცხოვრებთათვის განსხვავებულია. კერძოდ, საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები აპლიკანტები თავისუფალი არიან საერთაშორისო სამგზავრო-სატრანსპორტო ხარჯებისგან. მათ მიერ გადახდილი საფასური მთლიანად ფარავს პროგრამით გათვალისწინებულ სერვისს. 

 

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ გაეცნოთ ქვემოთ მითითებულ დოკუმენტებს, შეავსოთ აპლიკაციის ფორმა და გადმოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე: info@samshvilde.ge  არა უგვიანეს 2019 წლის 22 თებერვლისა