ლიტერატურა

,,სამშვილდის განძი". სამონეტო კატალოგი წარმოადგენს სამშვილდის ციტადელში აღმოჩენილ 260 ერთეულ მონეტას.