ლიტერატურა

არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში 2017 წელს. არქეოლოგია #2. საქართველოს უნივერსიტეტის არქეოლოგიის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი. თბილისი. 2018