ლიტერატურა

,,სამშვილდის განძში'' წარმოდგენილია საქართველოს უნივერსიტეტის სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ აღმოჩენილი მე-13 საუკუნის 260 მონეტა