ჩვენ შესახებ

          

       კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სამშვილდეში

 სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიცია წარმოადგენს მეცნიერთა ჯგუფს, რომელიც ორიენტირებულია კავკასიის ერთ-ერთი უძველესი ისტორიული ქალაქის - სამშვილდის არქეოლოგიურ და ინტერდისციპლინურ კვლევებზე. ძეგლის მრავალსაუკუნოვანი წარსულიდან გამომდინარე, კვლევებში აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე ტექნოლოგიები, მეთოდები   და ისტორიული წყაროები. ექსპედიციის ბირთვს წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტის, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მკვლევარი-მეცნიერები.   ასევე, ევროპისა და კანადის წამყვანი უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომლები. ექსპედიცია დაარსებულია 2012 წელს და დღეისათვის სამეცნიერო სამუშაოებს აწარმოებს შემდეგი მიმართულებებით:  

 

არქეოლოგიური მიმართულება 

   პროფესორი დავით ბერიკაშვილი. არქეოლოგი, ექსპედიციის ხელმძღვანელი.

   (+995) 599 319 915         

   www.ug.edu.ge

   d.berikashvili@yahoo.com 

  

წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიული კვლევები 

        პროფესორი მანანა სანაძე. ისტორიკოსი, საქართველოს უნივერსიტეტის პრეზიდენტი.

        (+995) 599 292 317

        www.ug.edu.ge

        m.sanadze@ug.edu.ge        

                                                         

 

 IT და GIS მიმართულება 

                 პროფესორი სერგო ცირამუა. საქართველოს უნივერსიტეტის ინფორმატიკის, ინჟინერიისა და

        მათემატიკის სკოლა. ექსპედიციის IT და GIS მიმართულება. 

        (+995) 591 922 987

        www.ug.edu.ge

        s.tsiramua@ug.edu.ge

              

      საერთაშორისო ურთიერთობები    

       ალვარო იეგუერასი. არქეოლოგი, საერთაშორისო ექსპერტი კულტურული მემკვიდრეობის                        მიმართულებით.

       http://www.tiwanakuarcheo.net

       alvarohig@yahoo.com

 

  

სახელოვნებათმცოდნეო მიმართულება   

     დოქტორი გიორგი გაგოშიძე. სახელოვნებათმცოდნეო და პალეოგრაფიული მიმართულება.                   საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ძეგლთა აღნუსხვა-                 დოკუმენტირების სამსახურის უფროსი. 

     (+995) 593 350 318

     www.heritagesites.ge

                        g.gagoshidze@yahoo.com

 

 

ანთროპოლოგიური და ზოოარქეოლოგიური კვლევები

    იზაბელ კუპალი.   ანთროპოლოგიური და ზოოარქეოლოგიური მიმართულება.                               მონრეალის უნივერსიტეტი.

    ტელ. 1-514-343-6111 (კანადა)

    isabelle.coupal@umontreal.ca

   

ნუმიზმატიკური კვლევები

    ისტორიის დოქტორი  მაია პატარიძე. ნუმიზმატი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უფროსი                 მეცნიერთანამშრომელი. ექსპედიციის ნუმიზმატიკური მიმართულება.

    +(995) 599 379 100

    www.museum.ge

    Mpataridze@hotmail.com

 

პალინოლოგიური კვლევები

    დოქტორი ელისო ყვავაძე. პალინოლოგი. საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესრი, საქართველოს            ეროვნული მუზეუმის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.

    +(995) 599 480 285

    e.kvavadze@ug.edu.ge

    ekvavadze@mail.ru

  

არქეობოტანიკური კვლევები

    პროფესორი ალდონა მიულერ-ბიენიკი. არქეობოტანიკოსი. პოლონეთის მეცნიერებათა აკადემიის              ბოტანიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი. სამშვილდის არქეოლოგიური     ექსპედიციის       არქეობოტანიკური კვლევები.

    +48 12 424 17 54 (პოლონეთი)

    a.muller@botany.pl 

  

პრეისტორიული ძეგლების კვლევები

     პროფესორ-ემერიტუსი - გურამ გრიგოლია - ექსპედიციის მთავარი სამეცნიერო კონსულტანტი.                 ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის უნივერსიტეტი

     +(995) 599 258 568

     g.grigolia@tsu.edu.ge  

 

გეოფიზიკური კვლევები

     ფიზიკის დოქტორი დავით ოდილავაძე - ექსპედიციის გეოფიზიკური ჯგუფის ხელმძღვანელი.                   მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერთანამშრომელი

     +(995) 577 426 954

     odildavit@gmail.com            

                                                                                                

      პეტროგრაფიული კვლევები     

    პროფესორი მაურო ლარუსსა. ეკოლოგიის, ბიოლოგიისა და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა            დეპარტამენტი. კალაბრიის უნივერსიტეტი. სამშვილდის არქეოლოგიური ექსპედიციის პეტროგრაფიული        კვლევები.

    +39 0984 493535 (იტალია)

    mauro.larussa@unical.it

  

         საკონსერვაციო-სარესტავრაციო მიმართულება     

      თენგიზ გაბუნია. არქიტექტორ-რესტავრატორი. საკონსერვაციო მიმართულება. 

     +(995) 599 260 219

      tengabunia@gmail.com