სიახლეები

ლითონის ნივთების კონსერვაცია-რესტავრაცია. საქართველოს უნივერსიტეტი-საქართველოს ეროვნული მუზეუმი